Vanaf 1 januari 2020 is het pensioenfonds F. van Lanschot een gesloten fonds. De pensioenregeling van Van Lanschot Kempen wordt vanaf deze datum uitgevoerd door a.s.r. Je betaalt dus geen premie meer aan het pensioenfonds F. van Lanschot.

We hebben eerder aangegeven dat het pensioenfonds zonder problemen nog een paar jaar zelfstandig kan voortbestaan. Het bestuur vindt het wel belangrijk om te onderzoeken welke alternatieven er zijn in de markt, zoals onderbrengen bij een algemeen pensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar.

Daarom is het pensioenfondsbestuur samen met het verantwoordingsorgaan en een externe adviseur afgelopen maand gestart met een toekomstanalyse. Hierbij wordt onder andere gekeken wat belangrijke criteria zijn voor keuzes over de toekomst en welke alternatieven er op dit moment zijn.

Het streven is om voor de zomer een goed inzicht te hebben in de mogelijkheden. Aan de hand daarvan wordt bepaald of het pensioenfonds in de huidige vorm blijft voortbestaan of dat er beter andere stappen ondernomen kunnen worden.

Op het moment dat een beslissing wordt genomen, informeren we jullie per brief over wat we gaan doen, op welke termijn en wat de gevolgen voor de deelnemers en pensioengerechtigden zijn. Ook komt een bericht op de website en op intranet te staan.

Meer weten?

Heb je vragen over dit nieuwsbericht of je eigen pensioen? Neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL via 088 – 1163034 of pf-vanlanschot@azl.eu.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen. 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien