De opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen worden per 1 januari 2018 met 0,25% verhoogd. De prijzen zijn in de periode oktober 2016 tot en met september 2017 gestegen met 1,47%.

Waarom geen volledige indexatie?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om risico’s op te vangen. De financiële situatie van het pensioenfonds en de wettelijke eisen voor deze reserves laten het op dit moment niet toe om volledig te indexeren. De beleidsdekkingsgraad was eind december 2017 114,1%. Pas vanaf een dekkingsgraad van ongeveer 124% kan het pensioenfonds prijsstijgingen weer volledig compenseren.

We hebben al eerder aangekondigd dat de komende jaren geen of slechts gedeeltelijke indexatie mogelijk is. Het afgelopen jaar is de beleidsdekkingsgraadweliswaar gestegen, maar het is onzeker of deze stijging doorzet. Dit heeft onder andere te maken met de economische omstandigheden, waaronder de rente en de ontwikkelingen in de aandelenmarkten.

Prijsstijging in de afgelopen periode

Uitgangspunt voor de verhoging van de pensioenen is de prijsindex (inflatie). De prijzen zijn gestegen met 1,47%. De verhoging van 0,25% betekent dat de koopkracht van pensioenen achter blijft bij deze prijsstijging.

Hoe groot is de kans dat de pensioenen verlaagd moeten worden?

Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend omdat debeleidsdekkingsgraad lager is dan het vereist vermogen (oftewel de benodigde reserves). Uit het herstelplan blijkt dat het pensioenfonds tijdig kan herstellen zonder aanvullende maatregelen te nemen. De kans dat de pensioenen in de komende jaren gekort moeten worden lijkt dus klein.

Zolang de financiële situatie van het pensioenfonds niet voldoende is wordt hetherstelplan jaarlijks bijgewerkt. Hierdoor kan tijdig worden bijgestuurd als het herstel minder snel gaat als verwacht.

Wat kun je zelf doen om te zorgen dat je voldoende pensioen opbouwt?

Bekijk eerst eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoe je pensioen ervoor staat en of het nodig is om zelf extra te sparen.

We hebben een checklist gemaakt met de stappen die je kunt ondernemen om te bepalen of je voldoende pensioen opbouwt.

Je kunt op verschillende manier voor extra pensioen zorgen, bijvoorbeeld sparen op een spaarrekening of via een speciaal pensioenproduct. Je kunt ook zorgen dat je kosten na pensionering lager zijn door bijvoorbeeld je hypotheek af te lossen.

Meer weten?

Heb je vragen over je eigen pensioen of over de pensioenregeling? Neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL via 088 – 1163034 of pf-vanlanschot@azl.eu.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien