Het pensioenfonds heeft eind maart 2021 opnieuw een herstelplan ingediend bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Een pensioenfonds is verplicht om een herstelplan in te dienen als de beleidsdekkingsgraad lager is dan het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Eind mei 2021 hebben wij van DNB instemming voor het ingediende herstelplan ontvangen. 

Volgens de regels van DNB had de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2020 minimaal 114,1% moeten zijn om te voldoen aan het VEV. De beleidsdekkingsgraad was op dat moment echter 101,9% en dus niet hoog genoeg. 

In het herstelplan maken wij duidelijk hoe we de beleidsdekkingsgraad weer boven het VEV denken te krijgen. Het herstel vindt naar verwachting binnen enkele jaren plaats, onder andere doordat op dit moment niet kan en mag worden geïndexeerd. Het herstelplan is gebaseerd op de parameters van DNB en toont aan dat de beleidsdekkingsgraad geleidelijk stijgt. Op dit moment zijn er geen aanvullende maatregelen nodig om het herstel binnen de gestelde termijn mogelijk te maken.  

Waarom een herstelplan? 

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om voldoende financiële buffers aan te houden om tegenvallers te kunnen opvangen. Om te bepalen hoe hoog de financiële buffer moet zijn wordt bekeken hoe het pensioenfonds belegt en hoeveel risico wordt genomen. Hiervoor schrijft DNB een berekeningsmethode voor en de uitkomst van deze berekening bepaalt de hoogte van het VEV. Het herstelplan is een voorgeschreven rekenmodel van DNB. 
Wil je het herstelplan inzien? Neem dan contact op met ons bestuursbureau.  

De kans op volledige indexatie is de komende jaren klein  

Indexatie is een verhoging van de pensioenuitkering of pensioenaanspraak om prijsstijgingen te compenseren. Indexatie wordt gefinancierd uit de reserves van het pensioenfonds en is dus alleen mogelijk als de financiële situatie dit toelaat.
Wanneer de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110% mag een pensioenfonds niet indexeren. Eind april 2021 was de beleidsdekkingsgraad 104,49% en dus nog te laag om te kunnen indexeren.
Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en ongeveer 125% mag een pensioenfonds de prijsstijgingen gedeeltelijk compenseren, dus gedeeltelijk indexeren.
Pas wanneer de beleidsdekkingsgraad hoger is dan ongeveer 125% kan een pensioenfonds de prijsstijgingen weer volledig compenseren, dus volledig indexeren. 

De kans dat de pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken van het Pensioenfonds F. van Lanschot volledig geïndexeerd worden, blijft in de eerstkomende tien tot vijftien jaar klein. Waarschijnlijk kan de komende jaren niet of slechts beperkt geindexeerd worden. Maandelijks publiceren we de dekkingsgraad op de website met een grafiek hoever we van de indexatiegrens zitten. De beleidsdekkingsgraad is daarbij maatgevend.

Omdat het pensioenfonds voorlopig niet of heel beperkt zal kunnen indexeren is het belangrijk om je te verdiepen in je persoonlijke pensioensituatie omdat het missen van indexatie gevolgen heeft voor de hoogte van je uiteindelijke pensioen. Het kan noodzakelijk zijn om zelf aanvullende maatregelen te treffen. 

Kans op korting 

Wanneer een pensioenfonds met de genomen maatregelen niet voldoende kan herstellen moeten de pensioenaanspraken en de al ingegane pensioenuitkeringen gekort worden. 

De kans dat dit op korte termijn bij ons pensioenfonds nodig zal zijn is beperkt. Uiteraard kan deze inschatting wijzigen als de economische omstandigheden veranderen. 

Op de hoogte blijven 

Wil je het nieuws van ons pensioenfonds volgen? Meld je dan aan voor onze nieuwsservice. 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien