De opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen worden per 1 januari 2021 niet verhoogd. De prijzen zijn in de periode oktober 2019 tot en met september 2020 gestegen met 0,99%.

De koopkracht blijft dus achter en de achterstand in indexatie loopt verder op. De indexatie-achterstand kan oplopen tot maximaal 14,64%, afhankelijk van de periode dat je deel hebt genomen in het pensioenfonds en wanneer je een inactieve deelnemer bent geworden (vanaf 1 januari 2020 is vrijwel iedereen inactief geworden door de sluiting van het pensioenfonds).

Waarom geen indexatie?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om risico’s op te vangen. De financiële situatie van het pensioenfonds en de wettelijke eisen voor deze reserves laten het op dit moment niet toe om te indexeren. De beleidsdekkingsgraad was eind september 2020 102,45%. Pas vanaf een dekkingsgraad van 110% kan het pensioenfonds prijsstijgingen weer gedeeltelijk compenseren, vanaf ongeveer 124% kunnen de prijsstijgingen volledig worden gecompenseerd.

We hebben eerder aangekondigd dat de komende jaren geen of slechts gedeeltelijke indexatie mogelijk is. Dit heeft onder andere te maken met de economische omstandigheden, waaronder de lage rente en de ontwikkelingen in de aandelenmarkten. In 2020 is de dekkingsgraad verder gedaald door de coronacrisis en de daling van de rente en het is niet te voorspellen of de komende jaren een stijging of daling van de dekkingsgraad te verwachten is.

Hoe groot is de kans dat de pensioenen verlaagd moeten worden?

Het pensioenfonds heeft in 2020 een herstelplan ingediend omdat de beleidsdekkingsgraad lager was dan het vereiste vermogen (oftewel de benodigde reserves). Uit dit herstelplan blijkt dat het pensioenfonds tijdig kan herstellen zonder aanvullende maatregelen te nemen. De kans dat de pensioenen in de komende jaren gekort moeten worden lijkt dus klein.

Zolang de financiële situatie van het pensioenfonds niet voldoende is, wordt het herstelplan jaarlijks bijgewerkt. Hierdoor kunnen we tijdig bijsturen als het herstel minder snel gaat dan verwacht.

Wat kun je zelf doen om te zorgen dat je voldoende pensioen opbouwt?

Bekijk eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoe je pensioen ervoor staat en of het nodig is om zelf extra te sparen.

Je kunt op verschillende manier voor extra pensioen zorgen, bijvoorbeeld sparen op een spaarrekening of via een speciaal pensioenproduct. Je kunt ook zorgen dat je kosten na pensionering lager zijn door bijvoorbeeld je hypotheek af te lossen.

Meer weten?

Heb je vragen over je eigen pensioen of over de pensioenregeling? Neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL via 088 – 1163034 of pf-vanlanschot@azl.eu.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien