De opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen worden per 1 januari 2020 niet verhoogd. De prijzen zijn in de periode oktober 2018 tot en met september 2019 gestegen met 1,64%.

De koopkracht blijft dus achter en de achterstand in indexatie loopt op tot 3,93% voor actieve deelnemers 13,63% voor inactieve deelnemers.

Waarom wordt er niet geïndexeerd?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om risico’s op te vangen. De financiële situatie van het pensioenfonds en de wettelijke eisen voor deze reserves laten het op dit moment niet toe om te indexeren. De beleidsdekkingsgraad was eind september 2019 108,95%. Pas vanaf een dekkingsgraad van 110% kan het pensioenfonds prijsstijgingen weer gedeeltelijk compenseren, vanaf ongeveer 124% kunnen de prijsstijgingen volledig worden gecompenseerd.

We hebben eerder aangekondigd dat de komende jaren geen of slechts gedeeltelijke indexatie mogelijk is. Dit heeft onder andere te maken met de economische omstandigheden, waaronder de lage rente en de ontwikkelingen in de aandelenmarkten. In 2019 is de dekkingsgraad verder gedaald door de daling van de rente en het is niet te voorspellen of de komende jaren een stijging of daling van de dekkingsgraad te verwachten is.

Prijsstijging in de afgelopen periode

Uitgangspunt voor de verhoging van de pensioenen is de prijsindex (inflatie). De prijzen zijn gestegen met 1,64%. Niet indexeren betekent dat de koopkracht van pensioenen achter blijft bij deze prijsstijging.

Hoe groot is de kans dat de pensioenen verlaagd moeten worden?

Het pensioenfonds heeft in 2019 een herstelplan ingediend omdat de beleidsdekkingsgraad lager was dan het vereiste vermogen (oftewel de benodigde reserves). Uit dit herstelplan blijkt dat het pensioenfonds tijdig kan herstellen zonder aanvullende maatregelen te nemen. De kans dat de pensioenen in de komende jaren gekort moeten worden lijkt dus klein.

Zolang de financiële situatie van het pensioenfonds niet voldoende is, wordt het herstelplan jaarlijks bijgewerkt. Hierdoor kan tijdig worden bijgestuurd als het herstel minder snel gaat als verwacht.

Meer weten?

Heb je vragen over je eigen pensioen of over de pensioenregeling? Neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL via 088 – 1163034 of pf-vanlanschot@azl.eu.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen. 

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien