Iedere maand berekent het Pensioenfonds de maanddekkingsgraad (gebaseerd op de actuele rentestand en waarde van de beleggingen) en de  beleidsdekkingsgraad .

De minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV) is 104,3% en de vereiste dekkingsgraad is 116,6% (VEV). Deze grenzen worden berekend met door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven regels en zijn afhankelijk van de risico’s die het Pensioenfonds neemt. Als de beleidsdekkingsgraad  te laag is, is er sprake van een tekort en moet bij DNB een herstelplan  worden ingediend.
Schommelingen in de dekkingsgraad worden veroorzaakt door een aantal factoren.
» Stijging of daling van de rente
» Aanpassingen in de langetermijnrente die gebruikt wordt voor de berekening van de dekkingsgraad (rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank)
»Wijzigingen in de waarde van de beleggingsportefeuille
In januari 2018 is de maanddekkingsgraad gestegen van 115,3% naar 117,8% . De stijging is veroorzaakt door een positief rendement op aandelen en de ontwikkeling van de rente.
De beleidsdekkingsgraad  is gestegen van 114,1% naar 114,6%.
In onderstaand plaatje kun je de ontwikkeling van de dekkingsgraad volgen. Bovendien is hierin weergegeven hoe hoog de dekkingsgraad moet zijn om toeslag te verlenen.
Bij groen is volledige toeslag mogelijk
Bij oranje gedeeltelijke toeslag en
Bij rood is helemaal geen toeslag mogelijk.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien