Iedere maand berekent het pensioenfonds de maanddekkingsgraad (gebaseerd op de actuele rentestand en waarde van de beleggingen) en de beleidsdekkingsgraad.

De minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV) is 104,1% en de vereiste dekkingsgraad is 115,2% (VEV). Deze grenzen worden berekend met door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven regels en zijn afhankelijk van de risico’s die het pensioenfonds neemt. Als de beleidsdekkingsgraad te laag is, is er sprake van een tekort en moet bij DNB een herstelplan worden ingediend. Schommelingen in de dekkingsgraad worden veroorzaakt door een aantal factoren:

  • Stijging of daling van de rente.
  • Aanpassingen in de langetermijnrente die gebruikt wordt voor de berekening van de dekkingsgraad (rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank).
  • Wijzigingen in de waarde van de beleggingsportefeuille.

In augustus 2018 is de maanddekkingsgraad gedaald van 115,8% naar 114,9% .

Het pensioenfonds heeft op zakelijke waarden een (licht) negatief rendement gemaakt. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de rente eveneens een lichte negatieve invloed gehad op de dekkingsgraad. Per saldo is de actuele dekkingsgraad met 0,9%-punt afgenomen.

In onderstaand plaatje kun je de ontwikkeling van de dekkingsgraad volgen. Bovendien is hierin weergegeven hoe hoog de dekkingsgraad moet zijn om toeslag te verlenen. Bij groen is volledige toeslag mogelijk, bij oranje gedeeltelijke toeslag en bij rood is helemaal geen toeslag mogelijk.

Kans op korten

Wanneer de beleidsdekkingsgraad voor langere periode lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen of als het pensioenfonds onvoldoende mogelijkheden heeft om te herstellen kunnen de pensioenuitkeringen en de pensioenaanspraken gekort worden. De kans op korten voor ons pensioenfonds is op dit moment gering.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien