Iedere maand berekent het Pensioenfonds de maanddekkingsgraad (gebaseerd op de actuele rentestand en waarde van de beleggingen) en de  beleidsdekkingsgraad .

De minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV) is 104,3% en de vereiste dekkingsgraad is 116,6% (VEV). Deze grenzen worden berekend met door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven regels en zijn afhankelijk van de risico’s die het Pensioenfonds neemt. Als de beleidsdekkingsgraad  te laag is, is er sprake van een tekort en moet bij DNB een herstelplan  worden ingediend.
Schommelingen in de dekkingsgraad worden veroorzaakt door een aantal factoren.
» Stijging of daling van de rente
» Aanpassingen in de langetermijnrente die gebruikt wordt voor de berekening van de dekkingsgraad (rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank)
»Wijzigingen in de waarde van de beleggingsportefeuille
In augustus 2017 is de maanddekkingsgraad gedaald van 115,3% naar 113,6%. Belangrijkste reden voor de daling van de maanddekkingsgraad is een gedaalde rente.
De beleidsdekkingsgraad  is gestegen van 110,3% naar 111,2%. In onderstaand plaatje kunt u de ontwikkeling van de dekkingsgraad volgen. Bovendien is hierin weergegeven hoe hoog de dekkingsgraad moet zijn om toeslag te verlenen.
Bij groen is volledige toeslag mogelijk
Bij oranje gedeeltelijke toeslag en
Bij rood is helemaal geen toeslag mogelijk.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien