Franchise € 13.979
Maximale salarisgrens € 105.075
Grensbedrag basisregeling € 51.772
Pensioenrichtleeftijd 68 jaar
Geambieerd opbouwpercentage 1,875%
Opbouwpercentage basisregeling 2018 1,742%
ANW-Hiaat uitkering € 15.186[1]
Premiepercentage (in %  loonsom) 24,3% (basisregeling)*
14,3% (excedentregeling)*
Eigen bijdrage pensioenregeling 5%
Eigen bijdrage Anw-hiaat p/mnd. € 24,00
Afkoop- en uitruilfactoren Op basis van actuele DG 30-9-2017 m.u.v. vervroegings- en uitstelfactoren
Toeslag actieven per 1-1-2018 0,25%
Toeslag niet-actieven per 1-1-2018 0,25%

[1] Conform wettelijke ANW uitkering per 1-1-2018

* De premiepercentages zijn gewijzigd vanwege de splitsing van de premies voor de basis- en excedentregeling.