Per 1 januari 2015 geldt een uniforme pensioenregeling; de Pensioenregeling 2015. Alle opgebouwde pensioenaanpraken uit de vorige pensioenregelingen zijn per 1 januari 2015 in deze regeling ingebracht.

De Pensioenregeling 2015 bestaat uit een basisregeling (CDC-regeling) en afhankelijk van de hoogte van het salaris een excedentregeling (premieregeling).

Uw pensioenregeling

Alle werknemers van Van Lanschot nemen deel aan de Van Lanschotpensioenregeling en bouwen een aanvullend pensioen naast de AOW op. De opbouw van het pensioen stopt op uw AOW-leeftijd, als u eerder met pensioen gaat, komt te overlijden of uit dienst treedt bij Van Lanschot.

U bouwt jaarlijks een deel van uw totale ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensi­oen gaat in principe in als u 67 jaar wordt. Uw opgebouwde pensioenrechten over voorgaande jaren zijn omgezet naar de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Hierover leest u meer bij de veelgestelde vragen. De pensioenopbouw stopt op uw AOW-leeftijd.
De belangrijkste onderdelen van de Van Lanschot pensioenregeling zijn:

Ouderdomspensioen in de basisregeling

In de basisregeling bouwt u pensioen op tot een fulltime salaris van € 50.250 (2016). De basisregeling is een zogenoemde CDC-regeling. CDC betekent Collective Defined Contribution, letterlijk vertaald betekent dit ‘vastgestelde bijdrage’. De werkgever betaalt een vaste premie aan het Pensioenfonds. De premie is zo berekend dat u naar verwachting 1,875% van de pensioengrondslag aan pensioen opbouwt. Als blijkt dat de afgesproken premie niet voldoende is om de beoogde opbouw te betalen, kan de opbouw voor het komende jaar lager zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de kosten van de pensioenopbouw toenemen, de rente daalt of de levensverwachting sneller stijgt dan gedacht.

Het uitgangspunt voor de berekening van het pensioen dat u in een jaar opbouwt is uw pensioengevend salaris. Dit is uw bruto jaarsalaris per 1 januari. U bouwt niet over dit hele salaris pensioen op, want u ontvangt na uw AOW-ingangsdatum ook AOW. Daarom wordt een gedeelte van uw salaris niet meegenomen bij de berekening van uw pensioenopbouw. Dit gedeelte heet de ‘franchise’.

De franchise voor de basisregeling bedraagt in 2016 € 13.568. De hoogte van de franchise kan jaarlijks door het Bestuur worden aangepast. Wat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag, het deel van het salaris waarover u pensioen opbouwt.

Het jaarlijks beoogd opbouwpercentage is 1,875% van de pensioengrondslag.

Ouderdomspensioen in de excedentregeling

Vanaf een pensioengevend salaris van € 50.250 tot € 101.519 (2016: op fulltime basis) bouwt u pensioen op in de excedentregeling. Dit is een premieregeling. Voor de opbouw van een pensioenkapitaal wordt een premie betaald aan het Pensioenfonds. Deze premie wordt belegd. U kunt hierin eventueel zelf een keuze maken. De hoogte van uw pensioen hangt niet alleen af van hoeveel premie wordt ingelegd, maar ook van het beleggingsrendement dat wordt behaald. Hoeveel premie wordt ingelegd is afhankelijk van uw leeftijd en uw salaris. De ingelegde premie is een leeftijdsafhankelijk percentage van het salaris van € 50.250,- tot € 101.519,-. (2016: op fulltime basis). In de onderstaande tabel ziet u hoeveel premie wordt ingelegd.

Leeftijdsklasse (in jaren) Premie-inleg 2016

20-24 4,68%
25-29 5,68%
30-34 6,88%
35-39 8,37%
40-44 10,16%
45-49 12,46%
50-54 15,35%
55-59 18,83%
60-64 23,52%
65-67 27,60%

Let op! Als u meer verdiend dan € 101.519,- wordt over het meerdere  geen pensioen meer opgebouwd. Voor meer informatie over een aanvullende regeling kunt u contact opnemen met de afdeling HRM van Van Lanschot Bankiers.

Nabestaandenpensioen

Uw pensioen geeft niet alleen de garantie dat u later ook inkomen hebt. Deze zekerheid geldt ook voor uw partner die, mocht u komen te overlijden, een partnerpensioen zal ontvangen. Als u bij uw overlijden kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar (of 27 jaar indien arbeidsongeschikt of studerend), dan ontvangen zij een wezenpensioen.

Uw partner krijgt partnerpensioen, vanaf de eerste dag van de maand na uw overlijden. Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen in de basisregeling.

Als u deelneemt aan de excedentregeling, is er tijdens het dienstverband een aanvullend partnerpensioen op risicobasis verzekerd, ter grootte van 1,16% van het salarisdeel van € 50.250 tot  € 101.519 (2016: op fulltime basis).

Let op! Als u meer verdiend dan € 101.519 is er geen nabestaandenpensioen verzekerd voor het bedrag boven € 101.519. U kunt hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling HRM van Van Lanschot Bankiers. 

Antwoorden op veelgestelde vragen

Actuele bedragen

Het Bestuur past waar nodig jaarlijks de bedragen aan die in de pensioenregeling van toepassing zijn. Dit gebeurt mede op basis van wettelijke aanpassingen.

Actuele bedragen 2016

Pensioenreglement

Financiële planning

Pensioen is uw eigen verantwoordelijkheid. Het is daarom van belang om regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) te checken hoe uw pensioen ervoor staat. Dit kunt u doen door uw Pensioenoverzicht goed door te nemen. Daarnaast kunt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl een totaaloverzicht vinden van uw pensioenopbouw inclusief AOW. Op www.wijzeringeldzaken.nl kunt u een pensioencheck doen, alle veranderingen op het gebied van pensioen volgen en vindt u tips om uw pensioen aan te vullen.

Veelgestelde vragen »